TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE (PRZYSIĘGŁE)


Tłumaczenia techniczne

Zaświadczenia, certyfikaty, świadetwa kwalifikacyjne, uprawnienia, świadetwa legalizacji, oferty, umowy, karty charakterystyki, DTR, dokumenty rejestracji pojazdów.

Tłumaczenia prawne

Statuty, regulaminy, akty założycielskie, KRS, protokoły, akty normatywne, dokumenty firmowe i korporacyjne, dokumenty spadkowe, darowizny, zaświadczenia o niekaralności, poświadczenia, pełnomocnictwa, pozwy, dokumenty rozwodowe, opinie prawne, opinie biegłych, wnioski, postanowienia, akty notarialne oraz inne na życzenie klienta.

Tłumaczenia medyczne

Wyniki badań, wypisy, dokumentacja medyczna, uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki, zwolnienia lekarskie.

Tłumaczenia finansowe, bankowe i ubezpieczeniowe

Zaświadczenia bankowe i ubezpieczeniowe, umowy, sprawozdania finansowe, pisma.

Dokumenty urzędowe

Akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, pisma, zaświadczenia, prawa jazdy paszporty